Centre Europene de Inovare Digitală

European Digital Innovation Hubs (EDIHs) sunt Centre de Inovare Digitală care sprijină companiile să devină mai competitive pe piața europeană.

Ce este un Centru de Inovare Digitală?

DIH-urile sunt centre specializate care sprijină companiile să devină mai competitive în piață și să-și eficientizeze procesele prin noi tehnologii digitale. DIH-urile oferă expertiză și consultanță tehnică, astfel încât companiile să poată "testa înainte de a investi".
Totodată DIH-urile furnizează servicii inovatoare, cum ar fi: acces la finanțare și consultanță, training-uri și dezvoltarea abilităților.

Conceptul de “Digital Innovation Hubs” a fost inițial promovat de Comisia Europeană în perioada 2014-2020.  

Digital Innovation Hubs (DIH-urile) sunt prevăzute astfel:

     · Inițiative regionale, integrate în fiecare regiune a Europei, care au ca scop crearea de ecosisteme regionale de utilizatori și furnizori, și consolidarea mediului local de inovare. Datorită acestei prezențe regionale, EDIH-urile sunt bine poziționate pentru a furniza servicii companiilor locale.
Serviciile oferite sunt bazate pe nevoile reale ale beneficiarilor - folosind același limbaj de business, cunoscând mersul lucrurilor și funcționând în același ecosistem de inovare.

      · Inițiative de sprijinire a inițiativelor de transformare digitală adaptate la nevoile regionale, bazate pe specializarea regiunii, precum și pe expertiza membrilor din consorțiu.

Misiunea DIH-urilor este să sporească adopția tehnologiilor digitale și să ridice nivelul de maturitate tehnologică a IMM-urilor și Instituțiilor Publice prin patru tipuri de servicii:

- Inovarea sistemelor de servicii,
- Testare înainte de investiție,
- Competențe digitale,
- Accesul ușor la finanțare.

DIH-urile pun la dispoziție, de asemenea, instalațiile de experimentare relevante în funcție de domeniul de expertiză al centrului.

 

În 2017, conceptul de Digital Innovation Hub a fost promovat ca fiind necesar pentru ecosistemele regionale, iar mai multe DIH-uri românești au fost incluse în Catalogul inițial al JRC pentru astfel de inițiative.

Ce este un “European Digital Innovation Hub?”

În 2020, Comisia Europeană a anunțat că intenționează să dezvolte o rețea de centre europene de inovare digitală. Centrele de inovare digitală care vor fi finanțate prin noul program Europa digitală (2021-2027) vor primi statutul de Centre Europene de Inovare Digitală (EDIH).

Toate centrele de inovare digitală din fiecare stat membru au trebuit să treacă mai întâi printr-o etapă de selecție națională. Consorțiile câștigătoare puteau apoi solicita să facă parte din rețea.

 

Prin urmare, în plus față de caracteristicile de bază ale unui hub de inovare digitală (DIH), un Hub Eropean de Inovare Digitală are următoarele roluri:

•      Să facă schimb de bune practici cu alte hub-uri.

•      Să conecteze IMM-urile locale cu IMM-urile din afara regiunii, construind noi lanțuri valorice în Europa.

•      Să caute sinergii cu inovatori, include experimentarea artistică pentru a găsi noi utilizări ale tehnologiei digitale.

•      Oferă un serviciu fără întreruperi cu Enterprise Europe Network și Start-up Europene.

•    Să acționeze ca un multiplicator și să difuzeze pe scară largă utilizarea tuturor capacităților digitale acumulate în cadrul diferitelor obiective specifice ale programului Europa Digitală.

•      Să acționeze ca interfață cu Comisia Europeană pentru a sprijini implementarea specific sectorială a IMM-urilor sau a politicilor eGuvernanță.

 

Acoperirea europeană a rețelei facilitează schimbul de bune practici între centrele din diferite țări, precum și furnizarea de servicii specializate între regiuni atunci când competențele necesare nu sunt disponibile la nivel local.

Cum sunt finanțate EDIH-urile?

50% din finanțarea EDIH-urilor este asigurată de Programul Europa Digitală, iar restul de 50% este asigurat de statele membre și/sau de regiunile acestora.

Ca urmare a adoptării lucrărilor Programului Europa digitală, primul apel restrâns pentru EDIH-uri a fost deja finalizat, 136 de granturi urmând să fie semnate și operaționale până la sfârșitul anului 2022. 

Guvernele naționale și autoritățile regionale au jucat un rol important în procesul de selecție a EDIH-urilor, identificând EDIH-urile candidate potrivite pentru a răspunde la apelul european de propuneri. 

În România, cofinanțarea națională din partea statului membru este oferită prin Programul Operațional Competitivitate, Inovare, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF) din fondurile Fondului European pentru Dezvoltare Regională (FEDR).