Hub-uri Europene de Inovație digitală

European Digital Innovation Hubs (EDIHs) - sunt “ghișee” unice care sprijină companiile pentru a răspunde chemării digitale și să devină mai competitie pe piața europeană.

Ce este un Hub de Inovare Digitală?

DIH-urile sunt “ghișee” care ajută companiile să devină mai competitive în piață, dar și să aibă o tehnologie modernă care să eficientizeze procesele. DIH-urile oferă expertiză și consultanță tehnică prin cadrul căreia companiile beneficiare pot experimenta, astfel “se testează înainte de a se investi”. Totodată furnizează servicii inovatoare, precum: - acces la finanțare și consultanță, training-uri și dezvoltarea abilităților etc. Acestea se consideră importante în procesul de transformare digitală.

Conceptul de “Digital Innovation Hubs” a fost inițial promovat de Comisia Europeană în perioada 2014-2020.  

Digital Innovation Hubs (DIH) sunt prevăzute astfel:

     · Inițiative regionale, integrate în fiecare regiune a Europei, care au ca scop crearea de ecosisteme regionale de utilizatori și furnizori, și consolidarea mediul local de inovare. Datorită acestei prezențe regionale, EDIH-urile sunt bine poziționate astfel încât pot să furnizeze servicii companiilor locale. Servicii bazate pe nevoile reale ale beneficiarilor - folosind același limbaj de business, cunoscând mersul lucrurilor și totodată în același ecosistem de inovare.

      · Sprijinirea inițiativelor de transformare digitală adaptate la nevoile regionale, bazată pe specializarea regiunii, dar și pe expertiza membrilor din consorțiu. Misiunea DIH-urilor este să crească adopția tehnologiilor digitale și să ridice nivelul de maturitate tehnologică a IMM-urilor și Instituțiilor Publice prin patru tipuri de servicii: Inovarea sistemelor de servicii, Testare înainte de investiție, Competențe digitale și Accesul ușor la finanțare. DIH-urile pun la dispoziție, de asemenea, instalațiile de experimentare relevante în funcție de domeniul de expertiză.

 

În 2017, conceptul de Digital Innovation Hub a fost promovat ca fiind necesar pentru ecosistemele regionale, iar mai multe DIH-uri românești au fost incluse în Catalogul inițial al JRC pentru astfel de inițiative.

Ce este un “European Digital Innovation Hub?”

În 2020, Comisia Europeană a anunțat că intenționează să dezvolte o rețea de centre europene de inovare digitală. Centrele de inovare digitală care vor fi finanțate prin noul program Europa digitală (2021-2027) vor primi statutul de centre europene de inovare digitală (EDIH).

Toate centrele de inovare digitală din fiecare stat membru au trebuit să treacă mai întâi printr-o etapă de selecție națională. Consorțiile câștigătoare puteau apoi să solicite să facă parte din rețeaua de centre europene de inovare digitală (EDIH).

 

Prin urmare, în plus față de caracteristicile de bază ale unui hub de inovare digitală (DIH), un hub european de inovare digitală (EDIH) are următoarele roluri:

•      să facă schimb de bune practici cu alte hub-uri

•      Conectează IMM-urile locale cu IMM-urile din afara regiunii, construind noi lanțuri valorice în Europa

•      Caută sinergii cu inovatorii, include experimentarea artistică pentru a găsi noi utilizări ale tehnologiei digitale

•      Oferă un serviciu fără întreruperi cu Enterprise Europe Network și Start-up Europe

•    să acționeze ca un multiplicator și să difuzeze pe scară largă utilizarea tuturor capacităților digitale acumulate în cadrul diferitelor obiective specifice ale Programului Europa digitală

•      să acționeze ca interfață cu Comisia Europeană pentru a sprijini implementarea specific sectorială, IMM sau a politicilor eGuvernanță.

 

Acoperirea europeană a rețelei facilitează schimbul de bune practici între centrele din diferite țări, precum și furnizarea de servicii specializate între regiuni atunci când competențele necesare nu sunt disponibile la nivel local.

Cum sunt finanțate EDIH-urile?

50% din finanțarea EDIH-urilor este asigurată de Programul Europa Digitală, iar restul de 50% este asigurat de statele membre și/sau de regiunile acestora.

Following the adoption of the Digital Europe Programme work, the first restricted call for EDIHs has already been completed with 136 Grants expected to be signed and operational by the end of 2022.

National governments and regional authorities played a central role in the selection process of the EDIHs by identifying suitable candidate EDIHs to respond to European call for proposals.

In Romania, the national co-financing from the Member State is offered through the Operational Program for Competitivness, Innovation, Digitalization and Financial Instruments (POCIDIF) from the European Fund for Regional Development (EFRD) funding.